brein

Is er ruimte voor God in jouw brein?

‘Waar bent U? Ziet U dan niet waar ik doorheen ga? Hoe kunt U dit laten gebeuren?’ Zijn die vragen wel eens in jouw brein opgekomen wanneer je het moeilijk hebt? 

Job
Heel menselijk. Graag willen we met ons brein onze situatie verklaren en begrijpen. Job heeft ook vragen aan God in zijn lijden. Hij somt op aan God wat Hij allemaal goed heeft gedaan.
Hij was trouw in Zijn huwelijk, behandelde zijn slaven eerlijk, hielp andere mensen, haatte zijn vijanden niet en was gastvrij. Hij wil een antwoord van God waarom hij dan nu zo in de ellende zit. 

Wanneer ik dat lees en naar mezelf kijk, dan voel ik al aan mijn klompen aan dat het bij mij wat anders ligt en ben ik dankbaar voor Jezus.  Want zo perfect als Job ben ik niet. En toch heb ik God in moeilijkheden de vraag ook wel eens gesteld. ‘ Heer waar bent U nu! Waarom gebeurt dit?’
En God hoort en ziet mij. Hij antwoordt.

Wachten
Maar het antwoord komt niet altijd meteen. Soms duurde het maanden of zelfs jaren voordat God me er iets over liet zien. Maar  al regelmatig heb ik achteraf kunnen zien dat God wel degelijk antwoordt. 

En ook vandaag getuigde er iemand in de besloten groep van de Psalm 23 Challenge dat ze deze vragen lang geleden aan God had gesteld en dat God haar liet zien dat de verandering bij haar vragen aan Hem begonnen was. Maar dat het antwoord en de echte verandering pas later kwam. God komt niet altijd meteen tegemoet aan onze behoefte van ons brein om alles te willen snappen. 

God antwoordt
Maar het antwoord kwam wel en de verandering ook. Zo ging het ook bij Job. Zeven hoofdstukken later antwoordt God door vragen te stellen aan Job. Veel vragen waarop Hij Job vraagt te antwoorden. Maar Job kan het niet en weet de antwoorden niet.

Job wordt aan het denken gezet en ontdekt dat hij vergeleken met God niks weet en kan. Dat God alwetend is en machtig en hij niet.

Het helpt hem de situatie te accepteren. Het helpt Hem om God te ervaren in zijn moeilijke situatie en het geeft hem troost. Het helpt hem om zich over te geven aan God, die veel beter dan hij weet wat goed is. 

Acceptatie en overgave
God is soeverein. Hij doet wat Hij wil en alleen Hij weet wat goed is. Dat is voor ons mensen moeilijk te accepteren. Het vraagt van ons de behoefte aan controle los te laten.
God helpt Job om dit te beseffen. En juist dit punt van acceptatie en overgave aan God is een beginpunt van iets nieuws. God geeft Job daarna een nieuw leven waarin het weer goed met hem gaat.

De antwoorden zijn niet altijd zo simpel als hoe wij mensen denken. De vrienden van Job vertellen hem dat de ellende waarin hij zit wel zal komen omdat God hem straft voor zijn zonde. Maar Job zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan.

Het oordeel aan God overlaten
Doen wij dat ook niet als we kijken naar de ellende van mensen om ons heen? Ze zullen wel verkeerde keuzes hebben gemaakt, of…. Wat willen we het graag verklaren. Maar zo simpel als wij mensen denken is het niet altijd. Wij zien niet het hele plaatje. En God vraagt van ons geen oordeel over de situatie of de ellende van een ander. Alleen Hij weet wat goed is. God vraagt jou om naast de ander en haar ellende te gaan zitten en te troosten en te bemoedigen. Laat het oordeel maar aan God over.

Hoe actueel eigenlijk. Zullen we als gevaccineerde niet tegen de ongevaccineerde zeggen; ‘Als je straks in het ziekenhuis ligt, dan is het je eigen schuld?’ En zullen we als ongevaccineerde niet tegen de gevaccineerde zeggen; ‘Als je over een aantal jaren onvruchtbaar blijkt te zijn, dan bekijk je het maar?’ Alleen God is alwetend. En onze breinen, die alles willen begrijpen, in hokjes willen stoppen en willen verklaren, bereiken bij lange na niet voldoende wetenschap om te tippen aan Zijn wijsheid.

God wil in ons wonen, maar Zijn wijsheid past niet in ons brein. Wil jij meer leven vanuit Gods leiding en los komt van jouw behoefte om alles te willen begrijpen? Meld je dan aan voor een gratis wandelsessie.