Terwijl ik deze zomer met regelmaat door de natuur wandelde was ik getuige van het proces van langzaam hoger groeiende korenvelden, die goudgeel wuifden in de zon, om een paar dagen later door een harde hoosbui neergeslagen te worden op sommige plekken.

Op andere plaatsen bleef het fier overeind staan en werd het een tijdje later gemaaid toen het weer droog genoeg was. Gemaaid bleef het keurig op de aarde in rijen liggen tot het klaar was om opgehaald te worden. Waar zou het belanden?

Voorraadschuren
Iedere keer wanneer ik daar liep, leidde de Heer me naar het Bijbelgedeelte over Jozef en zijn voorraadschuren en ervaarde ik urgentie voor deze tijd, om strategieën te ontvangen als het gaat om voedsel.

Net als dat de dromen die de Farao kreeg over magere koeien die de vette koeien op aten een waarschuwing en een voorbereidende inleiding waren voor een tijd die zou komen, geloof ik dat de Heer ons in deze tijd ook wil waarschuwen en voorbereiden op wat komen gaat.

Colostrum
Als het om geestelijk voedsel gaat ervaar ik dat de Heer me één woord geeft; colostrum. Het gele goud dat een moeder als eerste geeft, wanneer een baby net geboren is. Het zit boordevol voedingsstoffen, die het immuunsysteem helpen opbouwen. Nog voor het vaste voedsel, nog voor zelfs de gewone moedermelk, is er eerst, colostrum.

Er is genoeg colostrum! Maar niet iedere pasgeboren baby krijgt het. In het natuurlijke niet altijd, omdat het niet altijd zo makkelijk gaat in deze gebroken wereld. Bij de ene moeder komt de voeding beter op gang dan bij de ander bijvoorbeeld.

In het geestelijke krijgt niet iedere wedergeboren christen colostrum, omdat zij na hun wedergeboorte niet allemaal voortdurend in verbinding met de Heer wandelen, zodat ze de juiste voeding ontvangen die zij nodig hebben. De Heer weet precies welke voedingstoffen jij nodig hebt, maar ben je en blijf je in verbinding?

Intense verbinding
Toen ik moeder was geworden verbaasde het me, hoe vaak onze kinderen, bij me aan de borst wilden. Soms was het een periode lang elk kwartier, dag en nacht! Het waren intensieve, maar gouden momenten. Momenten vol liefde, vrede, vreugde… en soms ook vol vermoeidheid.

Deze periode wil de Heer ons ook op die manier bij zich hebben. In tegenstelling tot aardse ouders is Hij onvermoeibaar op zoek naar die intense verbinding met Zijn kinderen, zodat we ons geestelijke immuunsysteem zullen opbouwen bij Hem. Voortdurend. Dag en nacht.

Zoals God Jozua de opdracht gaf om Zijn woord dag en nacht te overpeinzen. Zo wil Hij ook dat wij in deze tijd met Zijn woord bezig zijn, zodat we voorspoedig zullen zijn in de werken die Hij voor ons heeft klaar liggen.

We kunnen alleen voorspoedig en vol vertrouwen in die werken wandelen wanneer we voldoende gevoed zijn met het gele goud dat we ontvangen vanuit die intieme verbinding met Hem. Zijn liefde, Zijn vreugde, Zijn vrede over jou zullen je staande houden bij uitdagingen die er zijn en zullen je leiden naar overwinningen.

Tekorten aanvullen
Sommige mensen hebben colostrum nodig omdat ze net wedergeboren zijn en een leven zonder God en Zijn waarheid achter de rug hebben. Anderen zijn al langer tot geloof gekomen en denken misschien toe te zijn aan vast voedsel. Maar ik ervaar dat de Heer over sommigen van hen zegt, ‘Nee, voor jou is het tijd voor colostrum. Omdat je nooit geleerd hebt voortdurend met mij te wandelen, heb je tekorten opgelopen. Kom weer opnieuw in Mijn aanwezigheid en leer daar te blijven, zodat Ik deze tekorten kan aanvullen en je sterker zult worden. Daarna zul je het vaste voedsel kunnen verdragen.’

Anderen krijgen al vast voedsel, maar vragen zich af waarom het niet lukt om vurig en hongerig te blijven. Het voelt als hard werken om dag en nacht in Zijn woord te blijven. Ook zij hebben naast het vaste voedsel nog colostrum nodig. Hun identiteit in Hem is nog wankel en ze lijken nog op een golf in de zee die heen en weer geslingerd wordt zoals je kunt lezen in Jakobus. Soms is de vreugde des Heren hun kracht en soms gaan ze op eigen kracht. Er is geen blijvende vrede, ook zij kampen nog met tekorten.

Hechting
Ik ervaar dat de Heer hierover zegt; ‘Raak aan Mij gehecht! Want in dat moment van hechten overlaad ik je met Mijn liefde voor jou en Mijn vreugde over jou en Ik geef je Mijn vrede. Het zijn die vruchten van liefde, vreugde en vrede die ook in jou zullen gaan groeien en de groei van nog meer vruchten van Mij in jou zullen aanwakkeren. Zonder dat is het moeilijk om te wandelen vol geduld, in vriendelijkheid, vol goedheid en vol geloof, vol zachtmoedigheid en met zelfbeheersing. Hoe kun je van een baby verwachten geduldig te wachten tot Papa of Mama weer terug komt zonder overstuur te raken? Het zal eerst nog meer ervaringen nodig hebben van de liefde en vreugde van de ouders voor het gelooft dat deze liefde nooit meer over zal gaan en het zich geduldig leert beheersen.’

Als je niet voldoende gehecht bent aan God, dan is je fundament, jouw identiteit in Hem niet stevig genoeg. Twijfel, onzekerheid en ongeduld kunnen er dan voor zorgen dat je niet in Gods timing wandelt en Zijn aanwijzingen mist, omdat je toch je eigen ingevingen blijft volgen.

Daarom! Dit is een seizoen van het aanvullen van tekorten , het opbouwen van je geestelijke immuunsysteem en het vullen van je voorraadschuren. Want niet altijd zal elk voedsel voorradig zijn.

Zoals een hoosbui het koren doet neerslaan op de ene plek, zo zal er ook steeds meer op bepaalde plekken tekort zijn aan het juiste voedsel. Op sommige plaatsen in de wereld is dat al zo. Niet iedereen is vrij een bijbel bij zich te dragen. Niet ieder mens kan gaan naar een plek waar Zijn woorden openlijk klinken.

Maar er is een plek waar Zijn woorden en Zijn aanwezigheid nooit van je zullen wijken wanneer je nu al werkt aan je voorraadschuur. Die voorraadschuur is je hart. Dat is de plek waar de Heer Zijn woorden wil zaaien. Daarom is dat ook boven alles de plek die we moeten bewaken. Zodat, wanneer er tijden komen van voedsel tekort, je een bron in je hart hebt van levend water, dat nooit op zal raken.

Lees ook: Jozua 1:8 – Jakobus 1:6 – Genesis 41 – Hebreeën 5:12-14 – Openbaring 2:4 – Spreuken 4:23 – Johannes 7:38

Wil je dit seizoen actief aan de slag om te leren voortdurend in Gods aanwezigheid te wandelen?
Meld je aan voor de online retraites ‘Sterk gebedsleven’.

 

 

Twee jaar geleden besloot ik, na het volgen van verschillende scholen, online cursussen en het verslinden van vele boeken over het profetische, het profetische in mijn coaching te gaan brengen. Eerst nog een beetje voorzichtig zonder het beestje bij de naam te noemen. 

‘Wandelen met Jezus’, ‘stille tijd’, allemaal termen die de meeste mensen herkennen en veel christenen verlangen daar steeds meer naar. En we hebben het ook nodig, al lukt het ons niet altijd.

Maar steeds duidelijker werd het voor mij, dat wat ik hier te doen hebt, toch ook echt gaat over het profetische. Het verlangen dat ik al langer had om hierin te groeien werd zo groot, dat ik anderen daarin wilde gaan meenemen.

Daarom verschoof ‘wandelen met Jezus’ en ‘stille tijd’ naar ‘profetisch’, ook al proefde ik dat niet iedereen zich helemaal bekend of comfortabel voelde met dat woord. Gelukkig steeds meer wel.  Want de Bijbel spreekt over de gave van profetie en het belang ervan om ons ernaar uit te strekken. En steeds meer ging ik ook de waarde en de impact ervan zien en waarderen binnen mijn werk als coach.

Dus kwam er een online programma ‘Intentional living with Jesus’ waarin ik jou coach bij het ontwikkelen van intimiteit met Jezus, het groeien in het verstaan van Gods stem en het wandelen in je roeping, wat daar een gevolg van is.

En ik ben er enthousiast over! Ik ben enthousiast over de toewijding die mensen  tijdens het programma maken aan God, waardoor Hij een steeds grotere plek krijgt in hun leven. De gevolgen daarvan zijn groot. Want als God eenmaal in jouw leven mag gaan spreken, dan veranderd er veel ten goede!

Het verandert je zelfbeeld, maar ook je visie op alles.  Het rekent af met onmogelijkheden, chaos en ruis. Het brengt duidelijkheid, rust en strategieën. Het laat puzzelstukjes op hun plek vallen en het helpt je te ontdekken waarvoor je hier bent.

Geweldig toch? Na 2 jaar merk ik dat het nu tijd is voor een volgende stap. Ik ga me richten op leiders. Want leiders hebben het profetische meer en meer nodig in deze tijd! Leiders van Gods kudde, maar ook leiders van een bedrijf of een team.

Wanneer je even niet weet welke kant je op moet met jouw kudde, bedrijf of team, dan kun je op allerlei plekken advies inwinnen. Maar de beste plek voor advies en richting vind je bij God.

Dus;

  • ben jij een leider met ambities, die weet dat God nog veel meer door jou heen wil gaan doen dan dat er nu uitkomt? En wil jij Gods plan voor jouw leven gaan uitleven en ook op die manier jouw leiderschap invullen?
  • vraag jij je regelmatig af, wat jouw mensen nodig hebben qua ontwikkeling, samenwerking, veiligheid, uitdaging, leiding, ruimte voor zelfsturing…
    en waar jij zelf in mag groeien qua persoonlijke ontwikkeling en ook jouw leiderschapsvaardigheden?
  • wil je dit niet meer zelf uitvogelen, maar Gods stem hierover horen en de ruimte geven? En realiseer jij je dat Hij het namelijk allemaal al weet en dat samenwerken met de Heilige Geest jou tot de beste leider maakt?

In mijn online jaarprogramma ‘Intentional leading with Jesus’, coach ik jou bij het proces waarin je jouw leiderschap samen met God vorm gaat geven.

Ontdekken of dit voor jou geschikt is? Vraag gratis en vrijblijvend een gesprek bij me aan zodat ik met jou mee kan kijken wat jij hierin nodig hebt.

Aanmelden gesprek

Af en toe zijn er mensen, die vinden dat ik mijn werk als christelijk coach gratis moet doen en ze laten me dat soms dan ook weten. En ik heb inmiddels begrepen dat ik niet de enige christelijke coach ben die hier tegenaan loopt.

Nou dacht ik eigenlijk dat ik, en al die andere christelijke coaches, onszelf daarover niet aan iedereen hoeven te verantwoorden, God kent de motieven van ons hart. Dus ik wilde er niet echt woorden aan vuil maken.

Maar ik realiseerde mij ineens iets belangrijks. Want dit soort gedachten en opmerkingen over dat ik een gratis coach zou moeten zijn, omdat het werk van Jezus niet te betalen is, kan maken dat er mensen zijn die toch beslissen om een coachtraject NIET in te gaan, terwijl het ze toch erg veel zou gaan opleveren. Ze zouden kunnen gaan denken dat het niet hoort om voor een christelijke coach te hoeven betalen en om die reden afhaken.

En dat maakt me boos, want van alle kanten proef ik dat God ook coaching wil gebruiken om mensen op te bouwen, te zegenen en verder te brengen. En juist christelijke coaching heeft nog wat extra’s te bieden naast de gewone coaching die er is.

Coaching is een vak, het is een beroep. De slager krijgt betaald voor zijn werk, de leraar ook, de coach ook. Zou de christelijke coach haar werk dan voor niks moeten doen?

Bij deze, wil ik er toch een paar woorden aan geven!

Allereerst; bij mij betaal je niet voor het werk wat Jezus al gedaan heeft en alles wat Hij jou wil geven! Dat is gratis en dat is van God. Dat is ook niet mijn werk. Dat is Zijn werk.

Wanneer je een coachtraject bij mij ingaat, dan betaal je voor mijn werk als coach. De tijd en energie die ik erin stop, de kosten die ik draai om de Steunpijler draaiend te houden, je mag gebruik maken van mijn ervaringen en inzichten als coach, en ik zal je steunen en helpen om te reflecteren, zodat je steeds stappen zet om van A naar B te komen.

Ik ben jouw stok achter de deur die jou helpt om naar mogelijkheden en oplossingen te kijken, en drempels over te gaan. En als dat even niet lukt dan zal ik je troosten en bemoedigen. Ik zal voor je bidden en in dit alles wil ik me laten leiden door de Heilige Geest.  Want ik geloof dat Hij de Enige is die mij kan voorzien van echte wijsheid, troost, openbaring en wat er in jouw proces dan ook maar nodig is. Hij weet het. Ik ben slechts Zijn instrument.

En ook als ik jou niet zie, dan zijn er geregeld momenten dat ik tijd neem om voor jou te bidden.

Je zou ook kunnen kiezen voor een coach die niet christelijk is en dat mag! Een coach die zichzelf niet beschouwd als een instrument in de hand van God. Je hoeft ten slotte ook niet perse naar een christelijke slager.

Maar ook de niet-christelijk-coach vraagt geld voor haar werk. Omdat ze rekeningen te betalen heeft, wil sparen voor een pensioen en misschien een gezin te onderhouden heeft en er gewoon ook erg veel tijd en energie in stopt. Het is haar werk, haar beroep.

Zo zie ik het ook en ik doe het graag. En echt ik wil mijn motieven zuiver houden en ook mensen kunnen helpen die het financieel moeilijk(er) hebben. Daarom bied ik ook gratis dingen aan en daarnaast, sta ik altijd open om het gesprek met je aan te gaan wanneer een betaald traject voor jou financieel nu niet haalbaar is, maar je dit toch graag zou willen doen. We kijken dan naar wat er wel mogelijk is.

En weet je trouwens, dat er bij de mensen die ervoor betalen, er in veel gevallen ook nog juist meer vrucht te zien is uiteindelijk? Er voor moeten betalen, doet misschien even pijn, maar het maakt ook vaak dat je er alles uit wilt halen wat er in zit. Ben je echt gemotiveerd, dan mag het je vaak wel wat kosten.

Je mag met mij van mening verschillen, het anders zien, allemaal prima. Maar hou niet de mensen tegen, die een traject in willen stappen, omdat God het ze op het hart heeft gegeven. Ontmoedig ze niet!

Coaching helpt je verder, omdat het je bewust maakt van wie je bent, wat bij je past, wat je belemmeringen zijn en hoe je ze overwint. En als coaching dit al doet… wat zal christelijke coaching dan wel niet teweeg gaan brengen! Onbetaalbaar inderdaad. Maar ook coaching is een vak.

Heel veel mensen vragen zich af wat nu eigenlijk hun roeping is (misschien jij ook wel) en willen dit heel graag ontdekken. Maar hoe krampachtiger je gaat zoeken, hoe moeilijker het misschien wel wordt om het te vinden. 

Voor mij kwam er rust, toen ik besefte dat Jezus zelf mijn roeping is. Elke dag kan ik wandelen in mijn roeping, als ik in Hem ben. En elke dag met Hem kan ik een stukje meer openbaring ontvangen over waar Hij me in de toekomst nog meer voor roept.

Natuurlijk mag je dromen en verlangens hebben. En God zelf geeft ze ook, maar ook nu al, op dit moment heeft Hij werken voor jou voorbereid om in te wandelen.

Lees maar wat er staan in Efeziërs 2 vers 10;
‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’

Wat Hij ons vandaag te doen geeft, mogen we voor Hem doen, vanuit onze verbinding met Hem. Vanuit onze liefde voor Hem.

‘Doe alles wat je doet, zo goed mogelijk. Doe alsof je voor Christus werkt, en niet voor mensen. Want Christus is je echte meester. Als jullie je zo gedragen, dan zullen jullie als beloning door hem gered worden. Dat is zeker!’ Colossenzen 3:23-24

En soms hebben we daar een beetje steun of hulp bij nodig. Je kunt vastlopen, omdat je gewoonweg niet weet hoe te beginnen om echt MET Jezus te wandelen. Je wilt wel, maar hoe doe je dat?

Of je ontdekt – zoals ik – dat God van je vraagt een coachbedrijf te starten, maar je hebt niet geleerd hoe je een goede ondernemer kunt zijn.

Soms kan God dan mensen op je pad plaatsen om je verder te helpen, met de droom die Hij in je hart plant. Maar zie je ze ook en sta je ervoor open? Zet je de stap om het aan te gaan?

Ik was al een tijdje bezig toen God mijn oog liet vallen op een online programma bij Henri Cooiman. Hij bood aan me te helpen met het opzetten van een online coachprogramma. En soms heb je dan even een knipoogje nodig van God om de stap te zetten.

Ookal coachte Henri Cooiman vanuit Zweden… Zijn schoonouders bleken tegenover ons te wonen in de straat. Die mensen waren me al eerder opgevallen, omdat ik (als domineesdochter) het toch wel bijzonder vond dat God nou net een domineesechtpaar onze straat in had gebracht.

Maar nu bleek mijn businesscoach Henri Cooiman ook nog eens getrouwd te zijn met een domineesdochter waarvan de ouders mijn buren waren. Hoe bijzonder! En geholpen heeft hij me!

God geeft niet altijd zoveel knipoogjes, en soms hebben we er ook geen oog voor en zien we ze niet. Maar echt, je mag in beweging komen om samen met God stappen te zetten jouw roeping in. Gaande weg stuurt Hij je wel bij!

Ik bid dat Hij je vandaag mag laten zien waarvoor Hij jou vandaag roept. Wat heeft Hij vandaag voor jou voorbereid?

Wil je het interview kijken waarin Henri Cooiman mij interviewt over ondernemen met God? Je kijkt het hier!

 

De afgelopen week ervaar ik dat God spreekt over groeiende verwachting voor dat wat gaat komen voor wie Jezus werkelijk volgt. We mogen verwachting hebben, er komt wat moois aan!
Daarnaast kwam het woord amandeltak telkens in mijn gedachten en toen ik het opzocht kwam ik terecht bij 2 Bijbelteksten. Een tekst uit Jeremia en een tekst uit Numeri.

Waakzaam
In Jeremia 1 vers 11 vraagt de HEERE aan Jeremia wat hij ziet. En Jeremia antwoord met dat hij een amandeltak ziet. De HEERE zegt dan dat hij dit goed heeft gezien, omdat Hij waakt over Zijn Woord om dat te doen.

Het woord amandel is in het Hebreeuws; shaged wat oplettend en waakzaam betekent. En dat is bijzonder als je nagaat dat de amandelboom de eerste boom is die bloeit in Israël. Het bloeit al terwijl het nog winter is, midden in februari. Ze staat daar oplettend en waakzaam te bloeien, want ze weet al dat er een zomer aankomt, zou je kunnen zeggen. Ze is daar blij over, terwijl de omstandigheden van donker en kou haar niet beïnvloeden.

Vrucht
God zegt dat Hij waakt over Zijn Woord. Dat mogen wij weten! Alles waartoe Hij het gezonden heeft zal gaan gebeuren! Al zien de omstandigheden er nog zo donker uit. De woorden die in jouw hart gezaaid zijn zullen voor vrucht gaan zorgen!

Heb je verwachting?

De afgelopen periode  was er nog een tekst waarvan ik ervaarde dat God mijn aandacht erop vestigde. En daarnaast viel het me op dat er meerdere mensen waren, die ervaarden dat God dit seizoen spreekt door Amos 9: 13;

 

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden.’

 

Overvloed
Het gaat over dat wat er gezaaid is, dat we daar nu de vruchten van zullen gaan zien. Het spreekt ook over overvloed, omdat normaal gesproken de zaaier en de maaier elkaar niet zullen ontmoeten, dus dat is buitengewoon! Normaal wordt er in het ene seizoen gemaaid en in het andere geoogst. En soms wordt er zelfs in de ene generatie gezaaid en in de andere pas geoogst.

Als we het bijvoorbeeld hebben over de amandelboom, dan bloeit deze al in februari, maar brengt deze pas laat vrucht voort, in het najaar.

Maar deze tekst uit Amos spreekt erover dat zaaien en oogsten in één seizoen zullen gaan plaatsvinden! Hoe bijzonder is dat! Ik geloof dat wanneer God onze aandacht op deze teksten richt, we verwachting mogen gaan hebben voor wat gaat komen.

Deze tekst uit Amos samen met de amandeltak waarover God zegt; Ik waak over Mijn Woord om dat te doen’, zijn voor mijzelf ook signalen om op te letten, waakzaam te zijn en verwachting te hebben. Er komt wat aan!

De amandeltak van Aaron
De tekst uit Numeri 16 en 17 maakte het voor mij deze week compleet. Het gaat over het volk Israël dat aan het mopperen is op God en op Mozes en Aaron. Dan komt er een plaag over het volk en er sterven mensen aan. Mozes stuurt Aaron om verzoening te gaan doen voor het volk.

Daar gaat Aaron, met de vuurschaal. Hij gaat in het midden van het volk staan tussen de mensen die nog leven en de mensen die al gestorven zijn aan de plaag. Hij staat er en de plaag wordt tot stilstand gebracht.

Daarna wordt Aaron op een bijzondere manier door God in zijn priesterschap bevestigd. Voor elke stam wil de HEERE dat er een tak wordt neergelegd bij de tent van ontmoeting. Op de tak van Levi wordt Aaron geschreven.

De volgende dag blijkt als enige tak, de tak van Aaron te bloeien. En het bloeit uitbundig! Er groeit niet alleen bloesem, maar ook bloeien er bloemen en draagt het amandelen. Daar is de amandeltak weer.

Alles tegelijk
En daar is ook weer ‘het alles tegelijk’ in 1 nacht deze keer. Bloei en vrucht tegelijk. Het is duidelijk dat God Aaron bevestigd als Priester voor het volk. Een beeld van onze Hogepriester die ook verzoening deed voor jou en voor mij.

Door jouw Hogepriester Jezus Christus ben jij nu vrij! Zou je daar niet spontaan van gaan bloeien? Als God zegt dat Hij waakt over Zijn Woord. Dan gaat het ook over Jezus. Want Jezus is het levende Woord! En door het horen van dat Levende Woord geloof jij en leef jij en kun jij bloeien! Het zaad is in jouw hart geplant, het is tijd voor uitbundige bloei!

God waakt erover dat wat er in Zijn Woord staat gaat gebeuren. En als teken daarvan, is er de amandelboom die bloeit, midden in de winter en waakzaam is. En er is de bloeiende amandeltak van Aaron, waarvan God zegt dat deze als teken in de tent van ontmoeting gelegd moet worden.

Zo mag jij ook een teken gaan zijn in het komende seizoen, dat de winter voorbij gaat en dat er een hoopvolle toekomst op ons wacht. Jij mag overvloedig gaan bloeien, bloesem, bloemen en vrucht, alles tegelijk, zodat de wereld kan zien, dat het Koninkrijk van onze Hogepriester Jezus Christus is gekomen.

Er is nog een ander woord wat in mijn hoofd blijft gonzen.

‘Ontmoeten’
De bloeiende amandeltak van Aaron lag als teken in de tent van ontmoeting. Daar kon je God ontmoeten, maar je mocht daar niet zomaar komen! Voor ons is dat anders. Wij kunnen doordat Jezus verzoening voor ons deed en Zijn leven gaf, God elk moment ontmoeten en de Heilige Geest helpt jou daarbij.

Dit alles gaat niet alleen over de zaaier en de maaier die elkaar zullen gaan ontmoeten, maar ook over de Vader die jou wil ontmoeten. Jezus roept jou vandaag om Hem dit seizoen meer dan ooit te gaan ontmoeten, zodat deze belofte van overvloedige bloei in dit seizoen, werkelijkheid zal worden.

Ben je er wel helemaal bij?

Dromen
Ik ben soms nogal een dromerig type. Ik kan helemaal wegdromen uit de werkelijkheid en me verliezen in een andere werkelijkheid. Heerlijk soms hoor, zeker wanneer er veel speelt wat confronterend en moeilijk is.

Aan de andere kant kan het dromerige me soms ook brengen in een toekomst vol zorgen, die er nog lang niet is en er misschien ook wel helemaal niet komt. Piekeren is eigenlijk een negatieve vorm van wegdromen.

Gevaar
Er schuilt een gevaar in dat wegdromen. Of het nu gaat om mooie dromen of piekerdromen.  Wanneer je wegdroomt, ben je niet helemaal meer bewust van het moment waar je nu bent. Dingen kunnen langs je heen gaan. Rekeningen kunnen daardoor blijven liggen, of te laat betaald worden. Of de mensen om jou heen krijgen de aandacht niet die ze van jou nodig hebben, want je bent er niet helemaal, of misschien wel helemaal niet.

En er is nog iets. Wegdromen, maakt je minder bewust, van de mensen en dingen om jou heen, maar ook van wat er in jezelf speelt of leeft. Het stelt je in staat om een andere werkelijkheid te creëren terwijl er ondertussen niet verwerkt wordt wat er werkelijk in jou omgaat. Dromen hoeft niet verkeerd te zijn, soms kan het tijdelijk zelfs verlichtend werken. Maar het is goed om alert te blijven of het geen vlucht is van wat je niet wilt voelen of waaraan je niet wilt denken.

Druk
Naast dromen is er nog een andere manier die ons afleid van wat er werkelijk in ons leeft en in onszelf speelt. Het kan ook  zijn dat je altijd maar bezig en druk bent, om niet stil te staan of na te denken over wat er diep van binnen bij jou speelt.

Wanneer je vlucht in dromen of vlucht in druk zijn, dan is dat niet zonder gevolgen. Je bent niet bewust verbonden met jezelf en daardoor ook niet met anderen of met God. Wegdromen of  heel druk zijn, zijn manieren om dat contact met wat er werkelijk in jou leeft uit de weg te gaan.

Wanneer dit lang duurt, of een manier van leven voor je wordt, dan loop je kans om te blijven lopen met onverwerkte gevoelens, gedachten en gebeurtenissen, die op een gegeven moment te zwaar gaan worden om mee te dragen.

Ook staat het je relatie met God, je dierbaren en het plan dat God met jouw leven heeft in de weg.

Stop met vluchten
Genoeg redenen om te stoppen met vluchten toch? Want ik weet zeker dat jij het plan dat God met jouw leven heeft niet wilt missen. En ik geloof ook dat een leven in bewuste verbondenheid met God, anderen en jezelf, jou meer levensgeluk zal opleveren.

Dus Martha, leg jouw bezem neer! Of wanneer je meer het dromerige type bent, wordt wakker!

Word je bewust van dat je leeft en dat je ademt. Ontdek waar je nu staat in je leven en voel wat er binnenin jou leeft! Ga er eens rustig voor zitten en heb aandacht voor wat er leeft in jouw hart. Wat mag er nog opgeruimd worden en wat valt er te voelen? Welke gedachten leven er bij jou? Sta er eens bewust bij stil.

Schat
Die eerste weg naar binnen kan onbekend en ongemakkelijk voelen. Emoties die je jarenlang onderdrukt hebt, teleurstellingen die op een parkeerplaats staan te wachten… Ze vallen misschien een beetje in het niet bij de dromen die je had. Ze kunnen je als je er aandacht aangeeft de indruk geven dat het je zal overspoelen en je er misschien wel in zult verdrinken.

Maar de grootste schat die je zult vinden in jouw binnenkant, is de aanwezigheid van God. Wanneer je Hem toe laat, zal Hij  in jouw hart willen wonen. Tussen de spinnen rag van onverwerkte dingen. Als je Hem toe staat, wijst Hij je er heel precies op wat je schoon mag maken en waar je afscheid van kunt nemen. Hij neemt je bij de hand, zodat er ruimte in jou ontstaat voor Zijn Liefde en vrede. Laat je maar leiden door Zijn Heilige Geest.

Bewust verbonden
Het ontdekken van Zijn aanwezigheid in jou, maakt uiteindelijk dat je keer op keer wilt terugkeren naar jouw binnenkant, omdat het een plek wordt waar Zijn liefde en vrede woont. Een plek waarin Hij jou leert lief te hebben, zoals Hij dat doet.

‘En als we op God vertrouwen, zal Hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door ons zijn Heilige Geest te geven.’ Romeinen 5:5 BB

 

Luister deze Bijbelse meditatie podcast die helpt om contact te maken met en bewust te worden van wat er in jou leeft. 

 

 

Twee weken geleden zat ik in dubio. Ik werd gevraagd om te spreken en het leek me ontzettend leuk om dat te doen. Maar tegelijkertijd wist ik dat ik de dag erna iets spannends had, waar ik enorm tegenop zag. Zou het niet teveel worden allemaal? Zou ik me wel volledig op het spreken kunnen focussen en me goed genoeg kunnen voorbereiden?

Aan de andere kant leek het me ook een welkome afleiding, juist om me niet teveel bezig te hoeven houden met de dag erna. Mij focussen op iets wat ik graag doe en waarvan ik het ook belangrijk vind om er mijn aandacht aan te besteden. Focussen op Zijn woord en mijn liefde daarvoor en hoe dit aan anderen over te mogen brengen.

Ik nam 2 dagen de tijd om het met God te bespreken en kreeg tijdens die dagen de indruk dat God me wilde leren hoe ik me kan blijven focussen op de juiste dingen tijdens moeilijke omstandigheden. Dus ging ik de uitdaging aan.

Want wat kan dat moeilijk zijn soms he? Je focussen op de juiste dingen. De dingen die er toe doen, de dingen waarvan God je vraagt je erop te focussen. Hij wil alles van jou. Al jouw aandacht! Jouw hele hart! Als een vurige liefde die naar Hem verlangt.

Maar al te vaak worden we in plaats daarvan verleid om te piekeren over dingen uit het verleden ons zorgen te maken over de toekomst. Terwijl God ons vraagt om ons bezig te houden met Hem en de dingen die boven bij Hem zijn.

Daarom deel ik vandaag 4 tips met jou die daar zeker bij gaan helpen!

1. Erken waar je door afgeleid bent en laat het los bij God!

Waar richt jij jouw aandacht op momenteel? Wat speelt er door je hoofd, wat houdt je bezig? Het kan maar zo zijn dat je door een moeilijke periode heen gaat, want ook dat is onderdeel van onze levens. Dan kan het een worsteling zijn om je aandacht op Jezus te richten.

In plaats van tegen jouw pieker gedachten en jouw zorgen te vechten is het juist goed om er voor een tijdje even volop de aandacht eraan te geven. Erken maar dat het er is. De zorgelijke gedachten, de bijbehorende beelden die je voor je ziet in je hoofd en de gevoelens die zich aan je op dringen. Geef er maar ruimte aan en woorden. Schrijf ze op of spreek ze uit.

En terwijl je er woorden aangeeft, spreek ze ook uit naar God. Leg Hem voor wat er in je omgaat, alles wat je afleidt van Hem. Vertel Hem dat het je afleidt en dat je er nu voor kiest om het los te laten bij Hem. Kies er dan opnieuw voor om je te focussen op Jezus en vraag de Heilige Geest jou daarbij te helpen.

 2. Houd je doel voor ogen!

Jezus is ons doel! Hij helpt ons om ons geloof vast te houden. Kijk maar eens naar deze mooie tekst uit Hebreeën 12: 1-3;

‘En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.’

Of wat dacht je van deze uit Filippenzen 3:14;

‘maar een ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.’

Beide teksten helpen om je doel voor ogen te houden. Dat kun je ook letterlijk doen door deze tekst ergens op te hangen in je huis, op je wc of in je auto. Zodat je er dagelijks aan herinnerd wordt en je jezelf helpt om je focus op Jezus te houden.

3. Breng rommel in het licht!

Hoe meer rommel je in je leven hebt, hoe meer er is wat je van Jezus af kan leiden. Dat kan zonde zijn, maar ook letterlijke rommel in je huis of ruis in je relatie met vrienden of familie. Ruim het op door het in het licht te brengen en Gods leiding en hulp erin te betrekken. God wil je erbij helpen. En alles wat je in Zijn licht brengt, wordt zelf ook licht. Lees maar eens wat er staat in Efeziers 5:13;

‘Maar alle slechte dingen die in het licht worden gebracht, worden zichtbaar. En de dingen die zichtbaar worden, worden licht.’

God zelf is het licht en Hij nodigt je uit om alles, ook je rommel in Zijn licht te brengen zodat het licht kan worden.

4. Dagelijkse opladen bij God!

Merk je dat je toch vrij snel weer in de verleiding valt om te gaan piekeren en je te laten afleiden door zorgen? Reserveer een vaste plek in jouw dag om tijd met God door te brengen en Zijn woord te lezen. Maak er ruimte voor en plan het in je agenda, om iedere dag bij Hem tot rust te komen. Hou je van worshipmuziek? Zet die er dan bij aan. Ook dat helpt je om je focus weer op Hem te richten.

Je hersenen hebben het nodig om regelmatig te ontspannen. Wanneer jouw hersenen genoeg tijd krijgen om te ontspannen, lukt het ze beter om te focussen. God geeft in Zijn woord ook duidelijk aan dat het belangrijk is om werken en rust af te wisselen. Dus bedenk wat  jou helpt om te ontspannen en koppel dit aan jouw tijd met God.

Smorgens onder een heerlijke uitgebreide douche kun je al met Hem spreken, of voor Hem zingen. Of een heerlijke wandeling door de natuur kan ook de manier voor jou zijn om dagelijks op te laden bij God.

 

Wil je 2022 beginnen met meer tijd en aandacht te besteden aan jouw relatie met God? Doe mee met de Psalm 23 Challenge!

 

 

 

 

Een jarenlange periode van stress, emotie en trauma, die ik nog niet verwerkt had en waar ik nog midden in zat veroorzaakte bijna 10 jaar geleden een flinke paniekaanval bij me. Ik had een langere periode al last van duizeligheid en ik voelde me misselijk en beroerd. Op een gegeven moment kreeg ik ook tintelingen in mijn arm en druk op mijn borst. Het leek wel of ik een hartaanval had. Het voelde alsof ik dood ging.

Paniek
Ik belde 112 en het leek uren te duren voor de ambulance er was. De mevrouw van de meldkamer hield me al die tijd aan de praat om me gerust te stellen. Toen de ambulance er was werd er van alles gemeten en kwam ik onder de plakkertjes met draadjes te zitten. Maar het bleek om een paniekaanval te gaan. Hyperventilatie.

Als je emotie en spanning vasthoudt in je lijf, dan ga je oppervlakkig ademen.  Je ademt dan sneller en hoger dan normaal, waardoor je het gevoel kunt hebben dat je geen lucht krijgt of zelfs stikt. Deze ademhaling kan ervoor zorgen dat er te weinig Co2 in je bloed komt te zitten. Dit zorgt voor klachten als benauwdheid, tintelingen of duizeligheid, of uiteindelijk een paniekaanval.

Tijd voor verwerking
Angst kan je leven behoorlijk negatief beïnvloeden.  Wanneer je hooggevoelig bent en / veel hebt meegemaakt, kun je gevoeliger zijn voor angst en eventueel ook paniekaanvallen. Het is dan belangrijk om de oorzaak van jouw angst te achterhalen. In mijn geval was het belangrijk dat ik ging verwerken en uit de situatie stapte die onveilig voor me was.

Je hart openstellen voor God
Wat mij in die tijd en de periode erna het meeste heeft geholpen, Zijn Gods woorden voor mij. Hoe meer ik verwerkte samen met Hem, hoe meer ik mijn hart voor Hem durfde open te stellen. Hierdoor kwamen Zijn woorden niet alleen binnen als kennis die ik op sloeg in mijn hoofd.

Nee, vanaf het moment dat ik mijn hart langzaam durfde open te stellen voor God, kreeg Hij steeds meer de gelegenheid om Zijn woorden op mijn hart te schrijven. En dat bracht echte genezing en bevrijding van angst.

Angst overwinnen
Kamp jij met angstklachten? Bepaalt angst jouw leven op een negatieve manier en weet je niet hoe je het kan veranderen? Neem dan tijd om aan de voeten van Jezus te zitten en Zijn genezende woorden te ontvangen in jouw hart.

 

‘In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst.’ 1 Johannes 4 vers 18

 

Luister mijn Bijbelse meditatie Podcast over angst overwinnen en abonneer je op mijn podcastkanaal wanneer je op de hoogte wilt blijven van nieuwe Bijbelse meditaties die jou helpen om meer van God te ervaren in jouw leven. Wanneer jij je hart opent voor God, zal Hij Zijn woorden op jouw hart kunnen schrijven. Wanneer Zijn liefde jou vult, verdwijnt angst.

 

 

‘Waar bent U? Ziet U dan niet waar ik doorheen ga? Hoe kunt U dit laten gebeuren?’ Zijn die vragen wel eens in jouw brein opgekomen wanneer je het moeilijk hebt? 

Job
Heel menselijk. Graag willen we met ons brein onze situatie verklaren en begrijpen. Job heeft ook vragen aan God in zijn lijden. Hij somt op aan God wat Hij allemaal goed heeft gedaan.
Hij was trouw in Zijn huwelijk, behandelde zijn slaven eerlijk, hielp andere mensen, haatte zijn vijanden niet en was gastvrij. Hij wil een antwoord van God waarom hij dan nu zo in de ellende zit. 

Wanneer ik dat lees en naar mezelf kijk, dan voel ik al aan mijn klompen aan dat het bij mij wat anders ligt en ben ik dankbaar voor Jezus.  Want zo perfect als Job ben ik niet. En toch heb ik God in moeilijkheden de vraag ook wel eens gesteld. ‘ Heer waar bent U nu! Waarom gebeurt dit?’
En God hoort en ziet mij. Hij antwoordt.

Wachten
Maar het antwoord komt niet altijd meteen. Soms duurde het maanden of zelfs jaren voordat God me er iets over liet zien. Maar  al regelmatig heb ik achteraf kunnen zien dat God wel degelijk antwoordt. 

En ook vandaag getuigde er iemand in de besloten groep van de Psalm 23 Challenge dat ze deze vragen lang geleden aan God had gesteld en dat God haar liet zien dat de verandering bij haar vragen aan Hem begonnen was. Maar dat het antwoord en de echte verandering pas later kwam. God komt niet altijd meteen tegemoet aan onze behoefte van ons brein om alles te willen snappen. 

God antwoordt
Maar het antwoord kwam wel en de verandering ook. Zo ging het ook bij Job. Zeven hoofdstukken later antwoordt God door vragen te stellen aan Job. Veel vragen waarop Hij Job vraagt te antwoorden. Maar Job kan het niet en weet de antwoorden niet.

Job wordt aan het denken gezet en ontdekt dat hij vergeleken met God niks weet en kan. Dat God alwetend is en machtig en hij niet.

Het helpt hem de situatie te accepteren. Het helpt Hem om God te ervaren in zijn moeilijke situatie en het geeft hem troost. Het helpt hem om zich over te geven aan God, die veel beter dan hij weet wat goed is. 

Acceptatie en overgave
God is soeverein. Hij doet wat Hij wil en alleen Hij weet wat goed is. Dat is voor ons mensen moeilijk te accepteren. Het vraagt van ons de behoefte aan controle los te laten.
God helpt Job om dit te beseffen. En juist dit punt van acceptatie en overgave aan God is een beginpunt van iets nieuws. God geeft Job daarna een nieuw leven waarin het weer goed met hem gaat.

De antwoorden zijn niet altijd zo simpel als hoe wij mensen denken. De vrienden van Job vertellen hem dat de ellende waarin hij zit wel zal komen omdat God hem straft voor zijn zonde. Maar Job zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan.

Het oordeel aan God overlaten
Doen wij dat ook niet als we kijken naar de ellende van mensen om ons heen? Ze zullen wel verkeerde keuzes hebben gemaakt, of…. Wat willen we het graag verklaren. Maar zo simpel als wij mensen denken is het niet altijd. Wij zien niet het hele plaatje. En God vraagt van ons geen oordeel over de situatie of de ellende van een ander. Alleen Hij weet wat goed is. God vraagt jou om naast de ander en haar ellende te gaan zitten en te troosten en te bemoedigen. Laat het oordeel maar aan God over.

Hoe actueel eigenlijk. Zullen we als gevaccineerde niet tegen de ongevaccineerde zeggen; ‘Als je straks in het ziekenhuis ligt, dan is het je eigen schuld?’ En zullen we als ongevaccineerde niet tegen de gevaccineerde zeggen; ‘Als je over een aantal jaren onvruchtbaar blijkt te zijn, dan bekijk je het maar?’ Alleen God is alwetend. En onze breinen, die alles willen begrijpen, in hokjes willen stoppen en willen verklaren, bereiken bij lange na niet voldoende wetenschap om te tippen aan Zijn wijsheid.

God wil in ons wonen, maar Zijn wijsheid past niet in ons brein. Wil jij meer leven vanuit Gods leiding en los komt van jouw behoefte om alles te willen begrijpen? Meld je dan aan voor een gratis wandelsessie.

Hoeveel aandacht besteed jij aan je uiterlijk? Het kan per persoon heel erg verschillen, maar in onze westerse wereld besteden we er gemiddeld best wel wat aandacht aan.

Hoe ziet jouw hart eruit?
Regelmatig naar de kapper, misschien wel de schoonheidsspecialist, nagelstylist, een lekker geurtje, een mooi kleurtje in de winter door de zonnebank, make up, nieuwe kleren met kerst…. Eh…. God wil jou ontmoeten in jouw hart. Hoe ziet jouw hart er eigenlijk uit?

De buitenkant, hoe we overkomen, dat kunnen we belangrijk vinden. En dat mag natuurlijk ook best. Ik kan ontzettend genieten wanneer ik een nieuwe outfit heb, of net naar de kapper geweest ben en mijn haar weer goed zit.

Maar hoe staat het met onze binnenkant? Hoe staat het met jouw hart? De buitenkant zegt niet altijd direct wat over jouw binnenkant. Al kan de buitenkant wel uitstralen wat er van binnen leeft.

Mag God binnenkomen?
God wil jou daar ontmoeten. Hij wil  Zijn woorden op jouw hart schrijven. Laat je Hem binnen?

Jouw hart is voor God ontzettend kostbaar. Hij heeft het leven van Zijn Zoon ervoor over gehad. Als wij zoveel aandacht besteden aan ons uiterlijk, dan mogen we nog meer aandacht besteden aan ons innerlijk. Omdat het zo kostbaar is. Omdat de bron van leven er te vinden is.

´Waak over je hart beter dan andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven.´ (Spreuken 4: 23 uit de BB)

God wil jou daar ontmoeten. Hij is op zoek naar jouw hart. Dat was waarom Hij David uitkoos. David werd tot koning gezalfd omdat hij een man was naar Gods hart. David was geen man zonder zonde, maar wel een man naar Gods hart.

Hoe ging David dan om met zijn hart? Zijn hart was oprecht. Hij speelde geen verstoppertje en deed zich niet anders voor. Hij legde zijn diepste gedachten en gevoelens keer op keer bij God neer en wilde daarin van God horen. Hij had een hart dat God zocht en op Hem gericht was. Ook wanneer hij de mist inging, legde hij dit voor God neer en was daar transparant over. Hij betrok God bij de puinhoop die hij maakte. Op die manier waakte hij over zijn eigen hart.

Ben jij een vrouw naar Gods hart?
Hoe is het met jouw hart? Ken je het en ben je bewust van welke drijfveren er ten diepste in jouw hart leven? Of ben je iemand die drukker is met de buitenkant en niet zo goed weet wat je aan moet met jouw eigen binnenwereld? Komt jouw buitenkant overeen met jouw binnenkant?

Jouw hart is de plek waar God je wil ontmoeten. Hij wil betrokken worden bij jouw hart. Er zijn zoveel verborgen kamers dat je zelf niet altijd weet wat jouw hart nodig heeft. Maar het mooie is, dat wanneer God in jouw hart woont, de Heilige Geest jou precies kan aanwijzen wat er nodig is in jouw hart.

Bid je met mij een gebed mee vanuit psalm 139 vers 14?

´God, ik wil dat U alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerds doe, en help me om weer te leven zoals U het wil.´

Je hart bewaak je door:
1. de stormen van je leven te verwerken. Spreek erover met God, doorvoel het en zoek hulp wanneer je dit nodig hebt.

2. te vergeven en los te laten. Geef het over aan God. Hij is een rechtvaardig Rechter en een liefdevolle Vader en Trooster, jij hoeft wat jou is aangedaan of overkomen niet te blijven dragen.

3. door bewust te kiezen om je aandacht te besteden aan alles wat waar, edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk, eervol en deugdzaam is en lof verdient. (Fil. 4:8)

4. door Zijn woorden te lezen, te overdenken, en in je hart te laten schrijven door Hem.

5. door je oog te richten op Jezus.

 

Wil je meer tijd vrijmaken om God te ontmoeten in jouw hart? Meld je dan aan voor de gratis Psalm 23 Challenge.