Het gele goud.

Terwijl ik deze zomer met regelmaat door de natuur wandelde was ik getuige van het proces van langzaam hoger groeiende korenvelden, die goudgeel wuifden in de zon, om een paar dagen later door een harde hoosbui neergeslagen te worden op sommige plekken.

Op andere plaatsen bleef het fier overeind staan en werd het een tijdje later gemaaid toen het weer droog genoeg was. Gemaaid bleef het keurig op de aarde in rijen liggen tot het klaar was om opgehaald te worden. Waar zou het belanden?

Voorraadschuren
Iedere keer wanneer ik daar liep, leidde de Heer me naar het Bijbelgedeelte over Jozef en zijn voorraadschuren en ervaarde ik urgentie voor deze tijd, om strategieën te ontvangen als het gaat om voedsel.

Net als dat de dromen die de Farao kreeg over magere koeien die de vette koeien op aten een waarschuwing en een voorbereidende inleiding waren voor een tijd die zou komen, geloof ik dat de Heer ons in deze tijd ook wil waarschuwen en voorbereiden op wat komen gaat.

Colostrum
Als het om geestelijk voedsel gaat ervaar ik dat de Heer me één woord geeft; colostrum. Het gele goud dat een moeder als eerste geeft, wanneer een baby net geboren is. Het zit boordevol voedingsstoffen, die het immuunsysteem helpen opbouwen. Nog voor het vaste voedsel, nog voor zelfs de gewone moedermelk, is er eerst, colostrum.

Er is genoeg colostrum! Maar niet iedere pasgeboren baby krijgt het. In het natuurlijke niet altijd, omdat het niet altijd zo makkelijk gaat in deze gebroken wereld. Bij de ene moeder komt de voeding beter op gang dan bij de ander bijvoorbeeld.

In het geestelijke krijgt niet iedere wedergeboren christen colostrum, omdat zij na hun wedergeboorte niet allemaal voortdurend in verbinding met de Heer wandelen, zodat ze de juiste voeding ontvangen die zij nodig hebben. De Heer weet precies welke voedingstoffen jij nodig hebt, maar ben je en blijf je in verbinding?

Intense verbinding
Toen ik moeder was geworden verbaasde het me, hoe vaak onze kinderen, bij me aan de borst wilden. Soms was het een periode lang elk kwartier, dag en nacht! Het waren intensieve, maar gouden momenten. Momenten vol liefde, vrede, vreugde… en soms ook vol vermoeidheid.

Deze periode wil de Heer ons ook op die manier bij zich hebben. In tegenstelling tot aardse ouders is Hij onvermoeibaar op zoek naar die intense verbinding met Zijn kinderen, zodat we ons geestelijke immuunsysteem zullen opbouwen bij Hem. Voortdurend. Dag en nacht.

Zoals God Jozua de opdracht gaf om Zijn woord dag en nacht te overpeinzen. Zo wil Hij ook dat wij in deze tijd met Zijn woord bezig zijn, zodat we voorspoedig zullen zijn in de werken die Hij voor ons heeft klaar liggen.

We kunnen alleen voorspoedig en vol vertrouwen in die werken wandelen wanneer we voldoende gevoed zijn met het gele goud dat we ontvangen vanuit die intieme verbinding met Hem. Zijn liefde, Zijn vreugde, Zijn vrede over jou zullen je staande houden bij uitdagingen die er zijn en zullen je leiden naar overwinningen.

Tekorten aanvullen
Sommige mensen hebben colostrum nodig omdat ze net wedergeboren zijn en een leven zonder God en Zijn waarheid achter de rug hebben. Anderen zijn al langer tot geloof gekomen en denken misschien toe te zijn aan vast voedsel. Maar ik ervaar dat de Heer over sommigen van hen zegt, ‘Nee, voor jou is het tijd voor colostrum. Omdat je nooit geleerd hebt voortdurend met mij te wandelen, heb je tekorten opgelopen. Kom weer opnieuw in Mijn aanwezigheid en leer daar te blijven, zodat Ik deze tekorten kan aanvullen en je sterker zult worden. Daarna zul je het vaste voedsel kunnen verdragen.’

Anderen krijgen al vast voedsel, maar vragen zich af waarom het niet lukt om vurig en hongerig te blijven. Het voelt als hard werken om dag en nacht in Zijn woord te blijven. Ook zij hebben naast het vaste voedsel nog colostrum nodig. Hun identiteit in Hem is nog wankel en ze lijken nog op een golf in de zee die heen en weer geslingerd wordt zoals je kunt lezen in Jakobus. Soms is de vreugde des Heren hun kracht en soms gaan ze op eigen kracht. Er is geen blijvende vrede, ook zij kampen nog met tekorten.

Hechting
Ik ervaar dat de Heer hierover zegt; ‘Raak aan Mij gehecht! Want in dat moment van hechten overlaad ik je met Mijn liefde voor jou en Mijn vreugde over jou en Ik geef je Mijn vrede. Het zijn die vruchten van liefde, vreugde en vrede die ook in jou zullen gaan groeien en de groei van nog meer vruchten van Mij in jou zullen aanwakkeren. Zonder dat is het moeilijk om te wandelen vol geduld, in vriendelijkheid, vol goedheid en vol geloof, vol zachtmoedigheid en met zelfbeheersing. Hoe kun je van een baby verwachten geduldig te wachten tot Papa of Mama weer terug komt zonder overstuur te raken? Het zal eerst nog meer ervaringen nodig hebben van de liefde en vreugde van de ouders voor het gelooft dat deze liefde nooit meer over zal gaan en het zich geduldig leert beheersen.’

Als je niet voldoende gehecht bent aan God, dan is je fundament, jouw identiteit in Hem niet stevig genoeg. Twijfel, onzekerheid en ongeduld kunnen er dan voor zorgen dat je niet in Gods timing wandelt en Zijn aanwijzingen mist, omdat je toch je eigen ingevingen blijft volgen.

Daarom! Dit is een seizoen van het aanvullen van tekorten , het opbouwen van je geestelijke immuunsysteem en het vullen van je voorraadschuren. Want niet altijd zal elk voedsel voorradig zijn.

Zoals een hoosbui het koren doet neerslaan op de ene plek, zo zal er ook steeds meer op bepaalde plekken tekort zijn aan het juiste voedsel. Op sommige plaatsen in de wereld is dat al zo. Niet iedereen is vrij een bijbel bij zich te dragen. Niet ieder mens kan gaan naar een plek waar Zijn woorden openlijk klinken.

Maar er is een plek waar Zijn woorden en Zijn aanwezigheid nooit van je zullen wijken wanneer je nu al werkt aan je voorraadschuur. Die voorraadschuur is je hart. Dat is de plek waar de Heer Zijn woorden wil zaaien. Daarom is dat ook boven alles de plek die we moeten bewaken. Zodat, wanneer er tijden komen van voedsel tekort, je een bron in je hart hebt van levend water, dat nooit op zal raken.

Lees ook: Jozua 1:8 – Jakobus 1:6 – Genesis 41 – Hebreeën 5:12-14 – Openbaring 2:4 – Spreuken 4:23 – Johannes 7:38

Wil je dit seizoen actief aan de slag om te leren voortdurend in Gods aanwezigheid te wandelen?
Meld je aan voor de online retraites ‘Sterk gebedsleven’.