Verwacht bloei!

 

De afgelopen week ervaar ik dat God spreekt over groeiende verwachting voor dat wat gaat komen voor wie Jezus werkelijk volgt. We mogen verwachting hebben, er komt wat moois aan!
Daarnaast kwam het woord amandeltak telkens in mijn gedachten en toen ik het opzocht kwam ik terecht bij 2 Bijbelteksten. Een tekst uit Jeremia en een tekst uit Numeri.

Waakzaam
In Jeremia 1 vers 11 vraagt de HEERE aan Jeremia wat hij ziet. En Jeremia antwoord met dat hij een amandeltak ziet. De HEERE zegt dan dat hij dit goed heeft gezien, omdat Hij waakt over Zijn Woord om dat te doen.

Het woord amandel is in het Hebreeuws; shaged wat oplettend en waakzaam betekent. En dat is bijzonder als je nagaat dat de amandelboom de eerste boom is die bloeit in Israël. Het bloeit al terwijl het nog winter is, midden in februari. Ze staat daar oplettend en waakzaam te bloeien, want ze weet al dat er een zomer aankomt, zou je kunnen zeggen. Ze is daar blij over, terwijl de omstandigheden van donker en kou haar niet beïnvloeden.

Vrucht
God zegt dat Hij waakt over Zijn Woord. Dat mogen wij weten! Alles waartoe Hij het gezonden heeft zal gaan gebeuren! Al zien de omstandigheden er nog zo donker uit. De woorden die in jouw hart gezaaid zijn zullen voor vrucht gaan zorgen!

Heb je verwachting?

De afgelopen periode  was er nog een tekst waarvan ik ervaarde dat God mijn aandacht erop vestigde. En daarnaast viel het me op dat er meerdere mensen waren, die ervaarden dat God dit seizoen spreekt door Amos 9: 13;

 

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden.’

 

Overvloed
Het gaat over dat wat er gezaaid is, dat we daar nu de vruchten van zullen gaan zien. Het spreekt ook over overvloed, omdat normaal gesproken de zaaier en de maaier elkaar niet zullen ontmoeten, dus dat is buitengewoon! Normaal wordt er in het ene seizoen gemaaid en in het andere geoogst. En soms wordt er zelfs in de ene generatie gezaaid en in de andere pas geoogst.

Als we het bijvoorbeeld hebben over de amandelboom, dan bloeit deze al in februari, maar brengt deze pas laat vrucht voort, in het najaar.

Maar deze tekst uit Amos spreekt erover dat zaaien en oogsten in één seizoen zullen gaan plaatsvinden! Hoe bijzonder is dat! Ik geloof dat wanneer God onze aandacht op deze teksten richt, we verwachting mogen gaan hebben voor wat gaat komen.

Deze tekst uit Amos samen met de amandeltak waarover God zegt; Ik waak over Mijn Woord om dat te doen’, zijn voor mijzelf ook signalen om op te letten, waakzaam te zijn en verwachting te hebben. Er komt wat aan!

De amandeltak van Aaron
De tekst uit Numeri 16 en 17 maakte het voor mij deze week compleet. Het gaat over het volk Israël dat aan het mopperen is op God en op Mozes en Aaron. Dan komt er een plaag over het volk en er sterven mensen aan. Mozes stuurt Aaron om verzoening te gaan doen voor het volk.

Daar gaat Aaron, met de vuurschaal. Hij gaat in het midden van het volk staan tussen de mensen die nog leven en de mensen die al gestorven zijn aan de plaag. Hij staat er en de plaag wordt tot stilstand gebracht.

Daarna wordt Aaron op een bijzondere manier door God in zijn priesterschap bevestigd. Voor elke stam wil de HEERE dat er een tak wordt neergelegd bij de tent van ontmoeting. Op de tak van Levi wordt Aaron geschreven.

De volgende dag blijkt als enige tak, de tak van Aaron te bloeien. En het bloeit uitbundig! Er groeit niet alleen bloesem, maar ook bloeien er bloemen en draagt het amandelen. Daar is de amandeltak weer.

Alles tegelijk
En daar is ook weer ‘het alles tegelijk’ in 1 nacht deze keer. Bloei en vrucht tegelijk. Het is duidelijk dat God Aaron bevestigd als Priester voor het volk. Een beeld van onze Hogepriester die ook verzoening deed voor jou en voor mij.

Door jouw Hogepriester Jezus Christus ben jij nu vrij! Zou je daar niet spontaan van gaan bloeien? Als God zegt dat Hij waakt over Zijn Woord. Dan gaat het ook over Jezus. Want Jezus is het levende Woord! En door het horen van dat Levende Woord geloof jij en leef jij en kun jij bloeien! Het zaad is in jouw hart geplant, het is tijd voor uitbundige bloei!

God waakt erover dat wat er in Zijn Woord staat gaat gebeuren. En als teken daarvan, is er de amandelboom die bloeit, midden in de winter en waakzaam is. En er is de bloeiende amandeltak van Aaron, waarvan God zegt dat deze als teken in de tent van ontmoeting gelegd moet worden.

Zo mag jij ook een teken gaan zijn in het komende seizoen, dat de winter voorbij gaat en dat er een hoopvolle toekomst op ons wacht. Jij mag overvloedig gaan bloeien, bloesem, bloemen en vrucht, alles tegelijk, zodat de wereld kan zien, dat het Koninkrijk van onze Hogepriester Jezus Christus is gekomen.

Er is nog een ander woord wat in mijn hoofd blijft gonzen.

‘Ontmoeten’
De bloeiende amandeltak van Aaron lag als teken in de tent van ontmoeting. Daar kon je God ontmoeten, maar je mocht daar niet zomaar komen! Voor ons is dat anders. Wij kunnen doordat Jezus verzoening voor ons deed en Zijn leven gaf, God elk moment ontmoeten en de Heilige Geest helpt jou daarbij.

Dit alles gaat niet alleen over de zaaier en de maaier die elkaar zullen gaan ontmoeten, maar ook over de Vader die jou wil ontmoeten. Jezus roept jou vandaag om Hem dit seizoen meer dan ooit te gaan ontmoeten, zodat deze belofte van overvloedige bloei in dit seizoen, werkelijkheid zal worden.