,

Onbetaalbaar!

Af en toe zijn er mensen, die vinden dat ik mijn werk als christelijk coach gratis moet doen en ze laten me dat soms dan ook weten. En ik heb inmiddels begrepen dat ik niet de enige christelijke coach ben die hier tegenaan loopt.

Nou dacht ik eigenlijk dat ik, en al die andere christelijke coaches, onszelf daarover niet aan iedereen hoeven te verantwoorden, God kent de motieven van ons hart. Dus ik wilde er niet echt woorden aan vuil maken.

Maar ik realiseerde mij ineens iets belangrijks. Want dit soort gedachten en opmerkingen over dat ik een gratis coach zou moeten zijn, omdat het werk van Jezus niet te betalen is, kan maken dat er mensen zijn die toch beslissen om een coachtraject NIET in te gaan, terwijl het ze toch erg veel zou gaan opleveren. Ze zouden kunnen gaan denken dat het niet hoort om voor een christelijke coach te hoeven betalen en om die reden afhaken.

En dat maakt me boos, want van alle kanten proef ik dat God ook coaching wil gebruiken om mensen op te bouwen, te zegenen en verder te brengen. En juist christelijke coaching heeft nog wat extra’s te bieden naast de gewone coaching die er is.

Coaching is een vak, het is een beroep. De slager krijgt betaald voor zijn werk, de leraar ook, de coach ook. Zou de christelijke coach haar werk dan voor niks moeten doen?

Bij deze, wil ik er toch een paar woorden aan geven!

Allereerst; bij mij betaal je niet voor het werk wat Jezus al gedaan heeft en alles wat Hij jou wil geven! Dat is gratis en dat is van God. Dat is ook niet mijn werk. Dat is Zijn werk.

Wanneer je een coachtraject bij mij ingaat, dan betaal je voor mijn werk als coach. De tijd en energie die ik erin stop, de kosten die ik draai om de Steunpijler draaiend te houden, je mag gebruik maken van mijn ervaringen en inzichten als coach, en ik zal je steunen en helpen om te reflecteren, zodat je steeds stappen zet om van A naar B te komen.

Ik ben jouw stok achter de deur die jou helpt om naar mogelijkheden en oplossingen te kijken, en drempels over te gaan. En als dat even niet lukt dan zal ik je troosten en bemoedigen. Ik zal voor je bidden en in dit alles wil ik me laten leiden door de Heilige Geest.  Want ik geloof dat Hij de Enige is die mij kan voorzien van echte wijsheid, troost, openbaring en wat er in jouw proces dan ook maar nodig is. Hij weet het. Ik ben slechts Zijn instrument.

En ook als ik jou niet zie, dan zijn er geregeld momenten dat ik tijd neem om voor jou te bidden.

Je zou ook kunnen kiezen voor een coach die niet christelijk is en dat mag! Een coach die zichzelf niet beschouwd als een instrument in de hand van God. Je hoeft ten slotte ook niet perse naar een christelijke slager.

Maar ook de niet-christelijk-coach vraagt geld voor haar werk. Omdat ze rekeningen te betalen heeft, wil sparen voor een pensioen en misschien een gezin te onderhouden heeft en er gewoon ook erg veel tijd en energie in stopt. Het is haar werk, haar beroep.

Zo zie ik het ook en ik doe het graag. En echt ik wil mijn motieven zuiver houden en ook mensen kunnen helpen die het financieel moeilijk(er) hebben. Daarom bied ik ook gratis dingen aan en daarnaast, sta ik altijd open om het gesprek met je aan te gaan wanneer een betaald traject voor jou financieel nu niet haalbaar is, maar je dit toch graag zou willen doen. We kijken dan naar wat er wel mogelijk is.

En weet je trouwens, dat er bij de mensen die ervoor betalen, er in veel gevallen ook nog juist meer vrucht te zien is uiteindelijk? Er voor moeten betalen, doet misschien even pijn, maar het maakt ook vaak dat je er alles uit wilt halen wat er in zit. Ben je echt gemotiveerd, dan mag het je vaak wel wat kosten.

Je mag met mij van mening verschillen, het anders zien, allemaal prima. Maar hou niet de mensen tegen, die een traject in willen stappen, omdat God het ze op het hart heeft gegeven. Ontmoedig ze niet!

Coaching helpt je verder, omdat het je bewust maakt van wie je bent, wat bij je past, wat je belemmeringen zijn en hoe je ze overwint. En als coaching dit al doet… wat zal christelijke coaching dan wel niet teweeg gaan brengen! Onbetaalbaar inderdaad. Maar ook coaching is een vak.