Ken je het liedje ‘Beker met een barst’ van Psalmen voor nu? Het liedje kwam op mijn pad precies op het moment dat ik me een wrak voelde. En in het liedje gaat het daar ook over.

Het gaat over Psalm 31 waarin David aan God vraagt genadig voor hem te zijn nu hij het zo moeilijk heeft en iedereen zich tegen hem keert. En tegelijkertijd spreekt hij in datzelfde lied zijn vertrouwen in God uit.

Meezingen
Ik voelde mee met David, omdat David precies verwoordde wat ik ook ervaarde op dat moment. En in die situatie was het zo krachtig om telkens weer dit stukje mee te zingen uit ‘Beker met een barst’;

'Ik dank mijn HEER, Hem is niets te machtig;
Hele muren brak Hij voor mij weg
'U bent mij gewoon vergeten.
Zie me dan!' heb ik staan schreeuwen
Ik weet nu dat Hij mij heeft gehoord'

God is te vertrouwen ondanks jouw gevoel
Voel jij je wel eens zo ellendig dat je dit wel uit zou kunnen schreeuwen naar God? Doe het dan, want Hij ziet je en Hij hoort je, ook als jij je vergeten voelt door Hem. Ook al voelt het ontzettend onnatuurlijk om tegen God te zingen of te praten, juist omdat  jij je in de steek gelaten voelt. Zing het toch!

Dat David in deze Psalm ook benoemd dat God te vertrouwen is en goed is, dat komt niet doordat hij dat hoopt. Nee dat komt omdat Hij ervoor koos God te blijven vertrouwen en doordat hij dat ook werkelijk heeft ervaren in zijn leven. God was een schuilplaats in Zijn situatie.

God heeft aan David meerdere keren laten zien dat Hij te vertrouwen is. En dus bleef David ervoor kiezen om op God te blijven vertrouwen, ook toen de situatie en zijn gevoel hem andere dingen wilden vertellen.

Je bent niet verlaten
En ook ik kan je vertellen dat je niet alleen bent in de ellende waar jij nu doorheen gaat. Hij is er echt bij. En Hij hoort je wanneer je tot Hem roept en tot Hem schreeuwt. Hij ziet jouw ellende en hoort wat je Hem smeekt. Ook al voel jij je totaal hopeloos en verlaten.

Dus hou je niet in, maar schreeuw het uit naar Hem. Er zal een dag komen waarop ook jij zult kunnen zingen; ‘Ik weet nu dat Hij mij heeft gehoord’. Dan zal jouw beker met een barst een beker worden die vol zit van Zijn zegen.

Van barst naar Zegen
Jouw beker met barst zal zo vol raken van Zijn zegen, dat het zal overlopen en ook andere mensen tot zegen zal zijn! Want dat is wat Hij doet. Hij verandert jouw barst in Zegen!

 

Ben je op zoek naar hoe je meer van God kunt ervaren in jouw leven, in mooie maar ook moeilijke momenten? Dan is de Psalm 23 Challenge iets voor jou. Meld je hier aan: Psalm 23 Challenge

 

 

 

 

Toen ik vanmorgen aan mijn wandeling begon las ik eerst; ‘Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.’ Spreuken‬ ‭16:9‬ ‭

Daarna legde ik God de overdenkingen van mijn hart voor.  Want ik verlangde ernaar dat God mijn voeten zou besturen. 

Verlangen naar richting
Dus ik vertelde Hem over de 2 keuzes waar ik momenteel voorsta in het proces waar ik doorheen ga. Moet ik nu links of moet ik rechts?

Maar doordat ik zo gefocust was op het antwoord en de duidelijkheid die ik wilde hebben, lukte het me niet goed om af te stemmen op wat God zei.

Wacht op de Heer
Totdat ik bij deze grote steen kwam. Ineens klonk het aanmoedigend; ‘ Klim er maar op. Ik ben je rots, dat is het enige dat je nu moet weten. Loop niet voor mij uit.’

Toen zag ik wat ik aan het doen was en meteen kwam Zijn vrede weer in mijn hart. Ik was God aan het sturen geweest, ik wilde mijn antwoord.

Vertrouw op Gods beloftes
Ik herinnerde me weer dat God me aan het begin van dit proces een hoopvolle toekomst beloofde en dat Hij de uitkomst al weet van alles.

Op de weg er naartoe mag ik leren op Hem te wachten en in Hem te rusten. 

Loop jij ook wel eens voor de Heer uit in plaats van op Hem te wachten en achter Hem aan te gaan? Wat willen we soms graag weten waar we aan toe zijn en welke kant we op mogen gaan. 

En God wil ons ook richting geven! Maar soms zegt Hij; ‘ Wacht op mij!’ 

Waar komt jouw behoefte aan richting vandaan?
We mogen onze behoefte aan duidelijkheid en richting even onder de loep nemen. Waar komt deze behoefte op dit moment eigenlijk vandaan?

Bij mij was er tijdelijk weer angst en onrust voor de toekomst binnen geslopen. Maar God is daar heel duidelijk over. Ik hoef niet bang te zijn, Hij is mijn rots op wie ik kan vertrouwen. 

‘De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.’

‭‭Psalm‬ ‭18:3‬ ‭HSV‬‬

Wil je mijn tips ontvangen over hoe je meer van Gods nabijheid kunt ervaren in jouw leven? Download dan mijn e-book. 

Zit jij wel eens op je knieën voor God? Of met andere woorden, kniel jij wel eens voor God?

Hoewel ik als kind christelijk ben opgevoed, ben ik niet opgevoed met knielen. Een tijdje had ik een mooi tegeltje op mijn slaapkamertje hangen van een meisje die bij haar bed neerknielt en haar handjes vouwt. Het intrigeerde mij, maar in het echte leven zag ik nooit iemand dat doen.

Hanna
Wanneer ik het Bijbelverhaal hoorde van Hanna, trof mij het beeld wat ik daarbij voor mij zag. Een vrouw die naar de tempel ging, daar neerknielde en haar hart bij God uitstortte. Het deed iets bij mij van binnen.

Vanaf mijn 30e begon ik na jaren weer naar een kerk te gaan.  Ik zag daar voor het eerst in het echt mensen spontaan neerknielen voor God. Soms was het 1 persoon en soms knielden er meerdere mensen. Ook ging het wel eens gepaard met emotie terwijl zij zich in aanbidding overgaven aan God.

Verlangen
En iedere keer weer raakte het me zo enorm en in mijn hart ontstond ook een verlangen om me op die manier aan God te kunnen geven. Maar ik was nog niet meteen zover dat ik het ook deed.

Er kwamen momenten van aanbidding waarin ik zo graag wilde neerknielen, maar ik deed het niet. Iets hield me nog tegen. Het was alsof ik door te knielen ook daadwerkelijk de controle los moest laten en dat was spannend.

Controle loslaten
Toch wilde ik die drempel over. Ik wilde niet langer vertrouwen op de schijnveiligheid van controle. Hoewel ik het spannend vond om me echt helemaal aan God over te geven, werd het verlangen daarnaar ook groter en het was alsof God me riep: ‘Kniel maar, je kunt Mij vertrouwen!’

Dat is waar. Je kunt God vertrouwen. Het is goed om je aan God over te geven, zodat God alle ruimte krijgt in je leven. Misschien herken je het wel, dat je net als ik destijds, je met je hoofd wel hebt overgegeven. In je denken, geloof je in God en bid je misschien ook zelfs wel; ‘Heer ik geef me aan U over.’

Jezelf helemaal geven
Maar er staat in Marcus 12:30; ‘En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.’ Hellemaal! Met alles wat in je is!!

Vanaf het moment dat ik begon met voor God te knielen ontdekte ik, dat ik dat nooit gedaan had. Dat ik er ook nooit maar een beetje bij in de buurt gekomen was. Ja ik dacht wel dat ik mezelf aan God had gegeven, maar tijdens het knielen ontdekte ik dat er altijd nog delen in mij waren die ik voor mezelf hield.

Door daadwerkelijk met mijn lichaam in beweging te komen en neer te knielen voor God hielp ik mezelf om meer van mezelf aan Hem te geven. Het hielp me om, naast dat ik God liefhad met mijn verstand, ook mijn hart voor Hem te openen. Het verdiepte mijn relatie met Hem.

Verdieping in je relatie met God
Knielmomenten zijn voor mij momenten geworden van Gods aanraking. Door te knielen kies je ervoor om tot God te naderen en zal Hij ook tot jou naderen. (Jakobus 4:8)

Er is altijd wel een reden om voor God te knielen. Je kunt het doen om je schuld te belijden, om hem te eren, te danken, te smeken, ergens voor te bidden of simpelweg om gemeenschap met Hem te hebben. Maar weet dat er kracht zit in knielen voor God. Het verandert je van binnen, het veranderd je relatie met Hem.

Wil je meer tips over hoe je verdieping vindt in je relatie met God? Download dan mijn e-book. 

 

 

 

 

 

Genade en waarheid

Hand in hand

Waarheid alleen

Contact dat verzandt

Waar is de liefde die ik voel?

Of werd de liefde door woorden koel?

 

Woorden van liefde

Woorden van waarheid

Ken ik de uitwerking die het heeft?

Wie is het die mij de woorden geeft?

Geven ze vrucht of brengen ze strijd?

 

Waar vind ik wijsheid;

Wanneer te spreken

Of juist te zwijgen

Een antwoord perfect getimed

Op zoek naar kracht

Om te zwijgen wanneer

Pijn mijn spreken drijft

Soms doet het zeer

 

Deuren die dicht gaan

Harten op slot

Noodzaak tot zoeken naar Hem

Die een wacht voor mijn lippen bracht

 

En dan opnieuw

Geeft Hij een stem

Met een uniek geluid

Als wijsheid en waarheid

Uit Zijn liefde spreekt

Komt eenheid weer

Geliefd Zijn wij in Hem

 © juli 2019

 Eén van de fijne dingen aan zomertijd, vind ik de heerlijke avondwandelingen. Dus gister had ik na het avondeten nog even een wandelafspraak. Genieten!

De zon scheen nog haar laatste uurtje van de dag en dat leverde een prachtig plaatje op. De met goud omrande wolken en de vurig gekleurde hemel ontroerde mij.

Want wat geeft God ons toch veel om van te genieten! Het leek wel even of de lucht het land in brand stak in de verte! En dat liet meteen een gebed in mijn hart opstijgen.

Hemelse liefde
Steek onze harten toch in brand Heer met Uw vurige en hemelse liefde. Wat hebben we dat nodig! Een liefde die ons gelijk willen hebben overstijgt. Een liefde die ons gebroken hart weer lijmt en ons vol bewondering naar U op laat kijken.

Liefde die doet neerknielen bij de ander om te kijken of we wat kunnen doen om te helpen. Die niet eerst kijkt of we er zelf misschien vieze knieën van krijgen. Maar ook een liefde die onszelf niet blijft veroordelen terwijl U met ogen vol genade naar ons kijkt.

Een liefde zoals in 1 kor 13. Die vriendelijk is, geduldig en niet jaloers. Een liefde die niet pronkt of gewichtig doet. Die niet op zoek is naar haar eigen belang. Een liefde die blij is met de waarheid en tegelijk alle dingen bedekt, gelooft, hoopt en verdraagt.

Tegenwerking
Wie heeft die liefde al? Als ik naar mijn eigen leven kijk heb ik er soms aan mogen proeven door momenten te beleven heel dicht bij Jezus.  Maar wat maakt de vijand er een werk van om de groei van die liefde tegen te houden!

Wat probeert hij ons in de tang te houden door verdeeldheid te zaaien en ons geestelijk zicht te vertroebelen met leugens.

Daarom is het zo belangrijk om dagelijks bij God te komen, om jouw hart in brand te laten steken door Zijn hemelse liefde. Zodat we vanuit deze Liefde vol genade en waarheid mogen omgaan met de mensen om ons heen en ook met onszelf.

Neem jij Zijn offer echt aan?
Want hoe kan het dat God Zijn zoon voor jou heeft laten sterven en jij dat offer niet aanneemt en jezelf blijft veroordelen? Laat het vuur van Zijn liefde jou helpen om vanuit genade en waarheid naar jezelf te kijken. Waarheid omdat je het van jezelf niet kunt, en perfectie niet haalbaar is. En genade, omdat Jezus dit allemaal voor jou heeft goed gemaakt en God jou aanvaard als Zijn geliefde dochter.

Ben je op zoek naar een coach die je helpt om Gods liefde meer te ervaren in jouw leven? Neem dan contact met me op voor een gratis wandelsessie. 

 

Vanmorgen wandelde ik langs dit weiland met jong en fris gras. Afgebakend door paaltjes, maar het draad ertussen miste.

Toen ik verder liep zag ik voor me hoe het jonge gras ineens overwoekerd werd door distels en onkruid. 

Draden spannen
Alhoewel in het natuurlijke een draad het onkruid natuurlijk niet tegen kan houden, kreeg ik wel de indruk dat het belangrijk was om in geestelijk opzicht draden te spannen.

Het moment in je leven waarop je echt tot bekering komt en ervoor kiest om Jezus te volgen, kan een moment zijn waarop je vol vuur en passie afstand doet van dingen in je leven waarvan je ontdekt dat ze tussen jou en Jezus in staan. 

Ik herinner me nog dat er bij mij allerlei boeken en cd’s de prullenbak in gingen, want ik kon naar mijn idee ook niet andere mensen blij gaan maken met mijn rotzooi.

Liefde voor Jezus
En ik deed het met liefde! Ik bracht duidelijke grenzen aan om zo dicht mogelijk bij Jezus te zijn. Ik timmerde paaltjes in de grond en bracht draad aan om duidelijk te maken dat ik niets liever wilde dan bij Jezus in de grazige wei te zijn.

Maar gaande weg gebeurde er iets met die eerste vurige liefde voor Jezus en kneep ik ook wel eens een oogje toe. Er verdween wel eens een stukje draad. De paaltjes markeerden de plek nog, maar toch ging ik er wel eens voorbij.

Nou wil ik geen pleidooi houden om weer onder de wet te leven. Wanneer ik het over grenzen aanbrengen heb, heb ik het over de keuze om iedere keer opnieuw voor Jezus te kiezen en niet lauw te worden.

Focus op pijn
De gemarkeerde plekken waar paaltjes staan, herinneren ons eraan om bijvoorbeeld niet te roddelen. Maar wanneer we in ons hart getroffen worden kunnen we vanuit pijn toch kiezen om voorbij het paaltje te lopen en kwaad te spreken over de ander. 

Het draad is weg, doordat we focussen op onze pijn en niet op Jezus. We zien de markering om niet te roddelen, maar lopen gemakkelijk door. 

Terug naar de eerste liefde
Het spannen van draden gebeurt dus niet vanuit jezelf. Dat lukt niet, dat gaat niet. Het gebeurt wanneer je terug gaat naar jouw eerste liefde voor Jezus. 

Overstromend van Zijn liefde voel je de pijn wel die jou wordt aangedaan. Maar het is de liefde en het vuur voor Jezus in jou, die je  helpt de juiste keuzes te maken. 

Daarom kniel ik ook vandaag opnieuw voor Jezus en bid voor hernieuwde liefde, aangewakkerd door de Heilige Geest. Kom je naast me zitten? 

‘Maar dit heb ik tegen jullie: jullie hebben de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte jullie gevallen zijn. Breek met het leven dat jullie nu leiden en doe weer als vroeger.’ Openbaring 2 vers 4 en 5. 

Gratis wandelsessie

God heeft een plan. Een plan met de de mensen op deze wereld, een plan met jou. Hoe meer ruimte ik aan Hem geef in mijn leven, hoe meer ik het merk. Hoe meer tijd en aandacht ik apart zet om Hem te zoeken, hoe meer ik Zijn leiding ontdek in mijn leven.

God zoekt
En dat werkt niet exclusief voor mij zo. Zo is dat voor iedereen die God zoekt. God wil de God zijn van Jakob en van Zacheüs. Van Rachab en van Ruth. ‘De Heer zoekt op de hele aarde naar mensen die Hem met hart en ziel dienen. Hen zal Hij krachtig helpen.’ 2 Kronieken 16:9

God wil ook door jou gezocht worden. Hij wil dat je in Hem bent en blijft en vrucht zult dragen. Hij wil dat het plan dat Hij voor jou heeft plaats gaat vinden. Want wanneer jij vrucht draagt zal dat effect hebben op de mensen om jou heen. Er zullen dan nog meer harten bereikt worden voor Hem. Nog meer mensen die Hij voor eeuwig zal kunnen redden.

God strijdt om jouw hart
Daar is het Hem om te doen. Hij strijdt om jouw hart. En daarom zijn de processen waar we doorheen gaan ook lang niet altijd makkelijk. Er is strijd. Strijd is een teken dat God een plan heeft. Daarom is er tegenwerking.

Er is een tegenstander die Gods plannen tegen wil werken. Een tegenstander die wil roven en vernietigen. Hij wil moeilijke situaties gebruiken om een verkeerd beeld van God te creëren, zodat er twijfel en teleurstelling ontstaat bij jou.

Maar trap er niet in. Strijd is een teken dat God een plan heeft. Stop niet midden in een proces en geef niet op. Als het moeilijk wordt ben je er misschien al bijna. God gebruikt de moeilijke situatie juist om je een diepere openbaring van Hemzelf te geven.

Overgave
Geef je maar over aan dat proces en Gods leiding midden in de strijd. Want Hij laat je nooit alleen en weet wat Hij doet. Hij is het waard om ruimte voor te maken, om door jou gezocht te worden. Te midden van de strijd is Hij jouw veiligste plek. Hij wil jouw vesting zijn, jouw schuilplaats.

Met Hem zal je uiteindelijk als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn komen. Wil je meer tips om je verbonden te voelen met God midden in jouw strijd? Download dan mijn e-book.